دو خصلت نیکو در همسر...

پایگاه فرهنگی دختر چادری
به بهانه ی ازدواج دو الگوی کامل در معرفی « وصف یک همسر» از منظر خداوند باریتعالی ، مولای عدالت و شجاعت و بانوی عفت و فداکاری :

هنگامی که رسول خدا (صلوات الله علیه و آله و سلّم) از امیر مؤمنان (ع) در اوایل ازدواج با زهرای مرضیه (س) پرسیدند : زهرا (س) را چگونه همسری یافتی ؟ در پاسخ عرض کردند :

نِعمَ العَونُ علی طاعَةِ الله .

او را در اطاعت خداوند یاوری نیکو یافتم .

و نیز عرض کردند :

وَ لقَد کُنتُ اَنظُرُ اِلَیها فَتَنکَشِفُ عَنِّی الهُمومَ وَ الاَحزانَ

هر گاه به چهره ی او نگاه می کردم هر گونه غم و اندوه از من برطرف می شد.

پس بجاست بگویم:

از گلشن دین چه بوی گل می خیزد / از جام خوشش شراب گل می ریزد

از هر گل با طراوتی چو آبی بچکـــــد / این حامل با صفا ، گلابش زهراست


راستی همین دو خصلت بزرگ شایسته است تا در زندگی مشترک  ، چراخ راه بانوان ما باشد .

گزارش تخلف
بعدی